Ellede

 

Ellede Mejeri startede den 2.8.1887. I 1890 opførte man et ishus. Når der var godt med is på mergelgrave og moser blev Andelshavere sat til at ise. D.v.s. man brød isen op og kørte den til ishuset, hvor den blev pakket ned med tørvestrøelse, og kunne så holde sig hele året. I 1909 gik Den Sjællandske Sparekasse konkurs efter Albertiskandalen, og mejeriet tabte driftkapitalen.

I 1922 var den gal igen. Man flyttede så pengene til Kalundborg Bank; men også den krakkede, og andelshaverne fik ingen penge i 3 måneder. Senere lånte man penge, så man kunne udbetale 50 %

I 1927 lavede man man aftale med bødker Alfred Skov om at samle dritler for 35 øre stk. Stavene fik man fra Jyderup. Gik det godt tog det ca. 20 minutter at samle en drittel.

1934 købte man et køleanlæg, og kunne så selv lave is og køle mælk. Berg Christensen kom fra Englevåd   mejeri i 1936. Han kunne holde smørrets vandprocent 15,9. Den måtte ikke overstige 16 %.

Kalundborgegnens Mejerisammenslutning blev dannet i 1964; men Karlsbjerg Mejeri fortsatte til omkring 1970, hvor det lukkede og mælken overført til Spangsbro Mejeri.

Luftbillede af Ellede by og omkring Raklev brugs.