Billeder

Nostrup Mølle

Gymnastikopvisning i Raklev
Fra Poul Bi
Den store mølle på Vrøj
Den store mølle på Vrøj under restaurering
Så rejses den første mølle ved Mosbjerg.
Fra Raklev brugs til Ellede med Karlsbjerg mejeri i midten.
B 2403 Brokkebjerg.      ca.   1970
Ellede Forsamlingshus – fjernet ved Raklev Sognegårds opførelse i 1959.
Forsamlingshuset set fra Øst.