Billeder

Nostrup Mølle
Gymnastikopvisning i Raklev
Den store mølle på Vrøj
Den store mølle på Vrøj under restaurering
Så rejses den første mølle ved Mosbjerg.
Fra Raklev brugs til Ellede med Karlsbjerg mejeri i midten.
B 2403 Brokkebjerg.      ca.   1970
Ellede Forsamlingshus – fjernet ved Raklev Sognegårds opførelse i 1959.
Forsamlingshuset set fra Øst.