Kallerup

Mindesten indviet maj 1946

Mindesten indviet maj 1946

Når Oldermanden i Kallerup blæste i byhornet, samledes mændene for at høre, hvad der skulle forhandles, hvad enten der skulle pløjes, høstes eller køres gødning ud; om vinteren snekastnig. Selv længe efter at jordene var blevet udstykkede, blev skikken med hornet, i hvert fald i Vollerup, ved at holde sig. Denne by er sikkert den sidste på Refsnæs, der har bibeholdt den gamle byskik. Således fortalte den 78-årige Karen Rasmusdatter det i 1911 til Bodil Marie Jørgensen. Hun fortalte også, at i hendes ungdom havde manden et sted, hvor hun tjente, ikke tid til at møde til  stævnesamling, da det blev tudet, og han sendte derfor sin tjenestedreng op til byen, hvor han skulle hilse fra husbonden og spørge, hvad de blæste om; men mændene sendte ham tilbage med følgende besked: “Du kan hilse og sige, at vi blæser om den tynde ende af hornet, da vi ikke kan gabe om den brede.” . Oldermandsbestillingen gik på omgang år efter år mellem mændene. Det var ved fastelavnsgildet, hornet blev bragt til den mand, der skulle være Oldermand for det år til næste april.  Fastelavnssøndag brugtes til at drikke Oldermandsøl hos den mand, der i det kommende år skulle være Oldermand; det vil sige snefoged. Ved sammenkomsten skulle der drikkes 1/4 tønde øl. Så mange af bymændene, som havde lyst til det, var her, og da der vankede snaps til, kunne de nemt få mere at drikke end godt var.

Optegnelse fra Bodil Marie Jørgensen (D.F.S).