Nyrup

Mod vest støder Kalundborg Hestehave op til Nyrup Mark. Nyrup er Nytorp; men noget afgjort bevis for, at bebyggelsen på dens mark er ung, er navnet dog ikke. Imidlertid har der været rigelig med skov her, Thi på byens mark nævnes 1682, mange marknavne sammensat med “løkke”. Løkker pleje at være indhegnede, og hegn forudsætter skov, endvidere indhegnede man kun skovbegroede arealer, ikke agerland. I 1356 ejedes Nyrup af storbonden Niels Brok. Af en eller anden ukendt årsag skødede han i 1356 alt sit gods i Nyrup by til Kong Valdemar Atterdag; men dennes datter, Dronning Margrete den Første mageskiftede den 29. november 1376 alt sit gods i Nyrup by til Niels Broks sønnedatter, El(l)en Pedersdatter Brok, der den 25. juli år 1400  gav sit gods i Nyrup til Kalundborg Sogn til Vor Frue Alter i Vor Frue Kirke i Kalundborg. Hun havde formodentligt en dårlig samvittighed og frygtede sikkert for sin sjæl, for til gengæld for godset, skulle der hver dag holdes en messe for hende i Vor Frue kirke. Det var hele Nyrup By, som hun gav til sognepræsteembedet i Kalundborg, der efter reformationen blev tillagt alterets gods. Et enkelt sted har jeg set, at hun skulle have knyttet sine berygtede, forfærdelige forbandelser hertil. Hvad de gik ud på, har jeg ikke kunnet finde ud af. Ellen Pedersdatter Brok havde  sin bolig i Nyrup.

Afskrift efter ukendt bog

Tjørnemarksgården Sdr. Nyrup fra "Danmark set fra luften" ca. 1936

Beretninger om Nyrup