Gårde og ejendomme

“Lykkensgård”

Matr. Ellede 1 A m.fl.

Jens Jensen og hustruen, Karen, der stammede ude fra “Dyrhøjgård” på Røsnæs, købte gården i 1899. Deres søn, Vilhem Jensen, blev født den 20-2-1905. Han blev gift med Ella Margrethe. Hun er født ude på Røsnæs den 14-3-1908, og er datter af Anna og Søren Rasmussen. I “Løkkegårdens” have findes der en del Munkesten, der kunne tyde på, at der måske har ligget en gård eller en borg her i gamle dage. Oprindelig var gården på 65 tdl.

Jens Jensen var en aktiv mand, og han har bl.a. skaffet nye kirkestole til Raklev Kirke. Han var også kunstnerisk anlagt og han har bl.a. lavet brandmanden, der står i Ellede Gadekær.

Vilhelm var spillemand, og han lagde et stort arbejde inden for gymnastikbevægelsen. Han var formand for Holbæk Amts Delingsførerforening.