Gørknøs

Gørknøs.

På vejen mellem Vollerup og Svenstrup finder man det mærkelige navn Gørknøs. Man kan ikke umiddelbar se hvoraf navnet stammer. Men hvis man deler det i stavelserne gør og knøs og slår op i “Nudansk Ordbog” vil man under stavelsen knøs se, at det egentlig betyder klump. Det stammer fra oldnordisk knauss, der betyder bjergknold, og i jysk dialekt er det blevet til knøs i betydningen “en lille forhøjning”.

Stavelsen gør finder vi bynavne som Gørlev og Gørding. Den stammer fra det middelalderlige gor der bruges som betegnelse for halvt fordøjet føde i dyrenes indvolde. På en svensk dialekt er det blevet til ordet går, der betyder smuds og i stednavne anvendes om et sumpet terræn.

Efter denne forklaring tyder jeg ordet Gørknøs til at betyde: “En lille bakke ved en sump”.

VH.